Sekiranya Anda Menaja
Supervisor Dalam Oktober

Proton Exora atau Perodua Viva
Mungkin Menjadi Milik Anda!


* Dengan menaja 1 Supervisor baru (3000pv), anda & Supervisor baru anda layak mendapat 1 cabutan bertuah setiap satu.

* Lagi banyak anda menaja lebih cerah peluang anda untuk menang.

* Anda harus menghadirkan diri pada hari tersebut untuk penerimaan hadiah.

* Tempoh kelayakan adalah jualan pada bulan September dan Oktober 2009 sahaja.

* Tertakluk pada terma & syarat.


Lagi Ramai Supervisor Baru
Yang Anda Taja Lagi Cerah
Peluang Anda!!

Terma & Syarat

  1. Hadiah Utama ini terbuka kepada semua Supervisor New Image dan keatas.
  2. Anda mesti menghadirkan diri pada hari tersebut untuk penerimaan hadiah.
  3. Petandingan ini hanya terbuka pada pendaftaraan kenderaan persendirian sahaja.
  4. Setiap ahli hanya layak memenangi satu (1) hadiah sahaja. Contoh: pemenang bagi setiap cabutan tidak layak untuk memenangi cabutan yang berikutnya.
  5. Insuran automobile (RM2,133.00), pendaftaran kenderaan (RM300.00), cukai jalan (RM90.00), nombor plat kereta (RM40.00), tuntutan HP Ownership (RM50.00) serta yuran engendalian tidak termasuk dalam harga kereta, dimana segala kos harus ditanggung oleh pemenang hadiah tersebut.
  6. Pihak syarikat New Image berhak menggantikan hadiah dengan kenderaan yang lain dengan nilai yang sama satu warna yang berbeza tanpa notis. Semua hadiah tidak boleh dipindah milik, tidak boleh dibayar balik dan tidak boleh ditukar dengan wang tunai.
  7. Dengan menyertai cabutan ini, secara tidak langsung semua ahli bersetuju dengan terma & syarat serta eputusan dari panel hakim. Keputusan dari panel hakim adalah muktamad, tiada surat-menyurat, rayuan atau bantahan akan dilayan.New Image berhak menolak mana-mana pemenang yang tidak memenuhi atau mematuhi kehendak terma & syarat pertandingan.
  8. New Image dan agensi-agensi pengiklanan dan promosinya berhak menggunakan nama dan gambar-gambar pemenang bagi tujuan publisiti, pengiklanan dan perdagangan tanpa notis.
  9. Syarat dan peraturan pertandingan disediakan dalam 3 bahasa, Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris dan Bahasa Cina. Jika terdapat kekeliruan dalam penterjemahan mana-mana bahasa, versi bahasa Inggeris adalah muktamad.
  10. Terma & Syarat yang terkandung adalah tertaklum dibawah Undang-undang Malaysia dan sebarang pertikaian berkaitan dengan penyertaan pertandingan akan diserahkan kebidang kuasa eksekutif Mahkamah Malaysia.


Hakcipta Terpelihara © alphalipid.net 2007